Om

Jag heter Kristina Kylin och utför konsultuppdrag inom projektledning, avfallshantering, anbud, skogsbruksplaner, skoglig planering och naturupplevelser.

Jag har varit både egen företagare och anställd, med en omfattande bakgrund inom avfallsbranschen, erfarenhet i olika roller både inom marknad, produktion, verksamhetsstyrning samt ledarskap. Jag har även erfarenhet från redovisning och bokslut samt att göra skogsbruksplaner.

Mitt företag är anslutet till ECSkog:s gruppcertifikat för entreprenörer, och utför planläggning enligt kraven i PEFC:s entreprenörsstandard.

Hållbarhet ligger mig varmt om hjärtat och min breda erfarenhet, mitt intresse för naturen samt kompetensutveckling inom skogskunskap, odling och naturupplevelser gör att jag förhoppningsvis kan bidra på flera sätt till en hållbar utveckling.

Med vänlig hälsning /Kristina